Feeds:
Публикации
Коментари

БИБЛИОГРАФИЯ

Марин Георгиев, „Село” – стихотворения, Изд. „Народна младеж” 1975

Марин Георгиев, „Памет” – стихотворения,  Изд. „Народна младеж” 1979

Марин Георгиев, „Праг” – проза, Изд.”Народна младеж” 1981

Марин Георгиев, „От игла до конец” – стихотворения за деца, Изд. „Български писател” 1984

Марин Георгиев, „От първо лице”, стихотворения, Изд. „Български писател” 1986

Марин Георгиев, „Показалец” – стихотворна книга, Изд. „Георги Бакалов”, Варна, 1986

Марин Георгиев, „С Петър и Марина у дома и в детската градина”, стихотворения за деца, библиотека „Славейче”, 1986

Лариса Василиева, „Зимна дъга”, избрани стихотворения, подбор и превод Марин Георгиев, Изд. „Народна култура” 1986

Марин Георгиев, „Когато главнята стане дърво”, публицистика, Изд. на Отечествения фронт”, 1987

Марин Георгиев, „Скарали се две петлета” стихотворения за деца, Изд. „Отечество” 1988

Марин Георгиев, „Показания” – поезия и проза, Изд. „Народна младеж”, 1990

Марин Георгиев, „Записки на слугата”, УИ „Св. Климент Охридски” 1991

Марин Георгиев, „Третият разстрел” – роман– разследване, Военно издателски комплекс „Св.Георги Победоносец”, Изд. „Литературен форум” 1993

Марин Георгиев, „Крах на митологията”, литературно-критически статии, УИ  „Св. Климент Охридски”, Съюз на филолозите, 1994

Марин Георгиев, „Числа от букви”, стихотворения за деца, Военно издателски комплекс „Св. Георги Победоносец” 1994

Марин Георгиев, „Здравей, разбойнико”, УИ „Св. Климент Охридски”, 1995

Ищван Шинка, „Под безмилостните звезди” , стихотворения, подбор и превод Марин Георгиев, Изд. „Българска сбирка”, 2006; второ издание – „Литературен форум” 2010

Ищван Шинка, „Под безмилостните звезди” , стихотворения, подбор и превод Марин Георгиев, второ издание – „Литературен форум” 2010

br1-2009.pdf

br5-2008.pdf

br4-2008.pdf

br2-2008.pdf

br1-2008.pdf